dr n. społ., magister psychologii

Kursy i szkolenia:

  • Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testu Rysunku Rodziny
  • Posługiwanie się i interpretacja Testu Luschera
  • Certyfikat ukończenia kursu i uprawnienia kuratora społecznego
  • Szkolenie ze współczesnych sposobów przeprowadzania i interpretacji kwestionariusza MMPI – 2
  • Szkolenie z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii
  • Pokonywanie barier we współpracy z rodzicami
  • Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi