Kwalifikacje zawodowe:

 • Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność psychologia kliniczna).
 • Czteroletnie szkolenie w Szkole Poznawczo - Behawioralnej CBT w Warszawie.
 • Szkolenia z zakresu seksuologii w Studium Kliniczno-Dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium Metod Pracy z Dzieckiem Wykorzystywanym Seksualnie i jego opiekunem (Fundacja Dzieci Niczyje)
 • Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia)
 • Szkolenia z zakresu metod diagnostycznych

Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym:

 • lęku, fobii
 • depresji
 • stresu
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • straty i żałoby
 • wypalenia zawodowego
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach partnerskich)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • współuzależnienia
 • syndromu DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów wychowawczych
 • problemów emocjonalnych (u osób dorosłych, młodzieży)
 • problemów z nadwagą i otyłością
 • problemów seksualnych oraz zostały wykorzystane seksualnie