Terapia stworzona przez amerykańskiego osteopatę Williama Sutherlanda, opierająca się na pierwotnym mechanizmie oddechowym oraz równoważeniu napięć błonowych. Ten oscylacyjny rytm jest przejawem biologicznej aktywności tkanek, na które wpływają takie czynniki jak: wiek, stan zdrowia, styl życia i stres. Kiedy wspomniane czynniki mają negatywny wpływ na zdrowie, wyczuwane są zmiany tego rytmu. Terapeuta za pomocą osteopatycznych zabiegów czaszkowych, jest w stanie przywrócić normalny rytm zajętych tkanek. Struktury objęte ograniczeniem przemieszczane są w kierunku luźniejszego ruchu lub w stronę bariery i w tej pozycji są przytrzymywane do momentu, aż stopniowo i spontanicznie wrócą do pozycji neutralnej.