Specjalistyczna opieka fizjoterapeutyczna ma na celu przywrócenie maksymalnego poziomu sprawności ruchowej dzieci i młodzieży oraz wypracowanie najwyższego poziomu funkcjonowania w życiu codziennym.

Wspomaganie rozwoju motorycznego oraz kompleksowa diagnoza, ocena i terapia usprawniająca prowadzone są indywidualnie, dobrane do potrzeb funkcjonalnych każdego dziecka.

Fizjoterapeuci w Ośrodku RENMED pracują nad prawidłowym rozwojem ruchowym dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • wady dysraficzne kręgosłupa
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • choroby genetycznie uwarunkowane
 • kręcz szyi
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wady postawy ciała -  w obrębie tułowia i kończyn

 

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody:

 • NDT Bobath
 • PNF
 • The S-E-T Concept
 • McKenzie
 • FDM
 • Integracja Sensoryczna
 • Metoda Weroniki Scherborne
 • Mobilizacja tkanek miękkich
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Terapia wisceralna
 • z wykorzystaniem Kinesiology Taping i Thera Band