Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. To sposób organizacji wrażeń płynących z otoczenia i z własnego ciała tak, by mogły zostać wykorzystane do celowego działania zakończonego sukcesem. Dzięki integracji sensorycznej mózg dokonuje rozpoznania, segregacji i interpretacji informacji dostarczanych przez wszystkie zmysły, integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiada adekwatnym zachowaniem.

 Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących z tych układów, są złe lub niepełne, opanowanie takich umiejętności, jak prawidłowa koordynacja, planowanie ruchu, czucie, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, rozwój mowy, czytanie lub pisanie, sprawia trudności.

Terapeuci Ośrodka RENMED po przeprowadzeniu diagnozy pracują z dziećmi w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce, w oparciu o indywidualny program dostosowany do potrzeb dziecka stymulując zmysły z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Zadaniem terapeuty jest eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Prawidłowy rozwój zmysłów w procesie terapii integracji sensorycznej stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.