Terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania jest dźwięk i muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Muzyka wpływa na samopoczucie, napięcie mięśni, układ krążenia (podwyższa lub obniża puls), oddziałuje na funkcjonowanie układu pokarmowego i oddechowego. Odpowiednio dobraną muzykę stosuje się również w łagodzeniu bólu.

Celem terapii jest uspokojenie, rozluźnienie i wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.