Rehabilitacja wad postawy w Ośrodku RENMED opiera się na indywidualnej pracy z każdym pacjentem. Obejmuje wywiad z rodzicami i dzieckiem, analizę dokumentacji medycznej i badań obrazowych. Usprawnianie rozpoczyna się od badania postawy i oceny funkcjonalnej pacjenta. Na tej podstawie dobierany jest indywidualny program terapeutyczny w oparciu o metody:

  • NDT Bobath
  • PNF
  • McKenzie
  • FDM
  • Mobilizacja tkanek miękkich
  • Terapia czaszkowo-krzyżowa
  • Terapia wisceralna
  • The S-E-T Concept
  • z wykorzystaniem Kinesiology Taping i Thera Band

Każdy rodzic i dziecko otrzymuje instruktarz jak zapobiegać dalszemu rozwojowi wady. PAMIĘTAJMY !!! W leczeniu wad postawy bardzo ważna jest wczesna i prawidłowa diagnoza postawiona przez lekarza lub fizjoterapeutę.